<>Facebook logoIkon-TelefonSlice 1HF Logorip_downSlice 1Slice 1

Generalforsamling

Skrevet tirsdag d. 20. marts 2018

Ved generalforsamlingen i Ikast-Brande Hjerteforening på Ikast Bibliotek tirsdag, den 6. marts, aflagde formanden, Leif Haagensen, på bestyrelsens vegne følgende beretning for 2017:

– På sidste generalforsamling nævnte jeg, at der var kommet nye vedtægter og strategier, der dog ikke havde betydet de store gener for vores afdeling. Der skal nu holdes generalforsamling hvert år og det er så første gang, vi holder generalforsamling efter de nye vedtægter. Vi fik i 2017 en bestyrelse på fem medlemmer, men vi kan stadig godt bruge et til to medlemmer mere.

– Af aktiviteter i årets løb har der været bestyrelsesmøder, deltagelse i formandsmøder, regionsmøder og landsseminar. Vi har været på “Ferie for Alle” i Herning-Hallerne og målt blodtryk, ligesom vi har målt blodtryk hos Matas i Ikast og Brande og endvidere på apotekerne i Ikast og Brande.

– Vi har også for første gang holdt nytårsmarch på hjertestien i Brande med ca. 35 deltagere, ligesom vi også i år har haft et hold i Hjertemotion. Vi kunne godt ønske os nogle flere deltagere. I den forbindelse har jeg været til cafemøder hos kommunen for at fortælle om hjerteforeningens arbejde og om den hjertemotion, vi tilbyder. Vi har i forbindelse med Hjertemotion også været til årsmøde i Middelfart.

– En ting, som fyldte meget i 2017 var vores anden landsindsamling den sidste søndag i april, hvor vi i vores kommune samlede 25-521 kr. ind med 35 indsamlere på 28 ruter. Vi syntes, at det var OK, men vi kunne godt nok have tænkt os, at flere deltog i indsamlingen. Desværre er der en tendens til, at ca. 20 pct. af dem, der tilmelder sig, bliver væk. Det gælder ikke bare for os – men for alle foreninger.

– Vi har også i år haft et møde med projektlederen, som orienterede om det nye supersygehus i Gødstrup. Det var et arrangement, vu havde i samarbejde med Kræftens Bekæmpelse, Scleroseforeningen og sundhedscenteret. Vi er også med i styregruppen i “Gå i gang”. Det er et hæfte, der runddeles, og hvor alle foreninger gratis kan få optaget en oversigt over deres aktiviteter. Endvidere har vi solgt julekalendere for Hjerte Børnefonden. Det blev til knapt 200 og ca. 50 mere end i 2016.

– Som afslutning vil jeg sige, at vi vil fortsætte med at samarbejde med de andre patientforeninger, frivilligcenter og sundhedscenter. Og jeg vil i øvrigt rette en tak til vore sponsorer – Rema 1000, Meny og Kvickly, alle i Brande, ligesom jeg vil gøre opmærksomt på, at der bliver nok at se til i 2018 – bl.a. med landsindsamlingen søndag, den 22. april, Hjertemotion, blodtryksmålinger og hvad der ellers måtte komme. Der er nok at se til. En stor tak til bestyrelsen for godt samarbejde.

I fravær af kasserer Kim Jespersen, gav formanden en orientering om regnskabet. Der var ved udgangen af 2016 en saldo på 9.928 kr. Ved udgangen af 2017 var saldoen 4.965 kr. Til bestyrelsen genvaltes formanden, Tove Haagensen og Niels Jørgen Nielsen.